การปลูกฮอปส์

สายพันธุ์ฮอปส์ที่เติบโตดีในประเทศไทย

สายพันธุ์ฮอปส์ที่เติบโตดีในประเทศไทย

โดยธรรมชาติแล้วต้นฮอปส์จะเติบโตได้ดีที่สุดที่ละติจูด 35-55 แต่พื้นที่อื่นในโลกก็สามารถปลูกให้ออกดอกได้แต่ผลผลิตอาจจะไม่ดีเท่าตามธรรมชาติของมัน

Read more