Hops

Comet Hops ฮอปส์ที่โตดีที่สุดในไทย

Comet Hops ฮอปส์ที่โตดีที่สุดในไทย

Comet Hops ฮอปส์ที่ฟาร์มของเราปลูกเยอะที่สุดในตอนนี้ เพราะเติบโตดีมาก ให้ดอกเยอะและมีกลิ่นหอม มีน้ำมันหอมระเหยเยอะ เป็นฮอปส์ที่พัฒนาสายพันธุ์จากประเทศอเมริกา โดยเป็นลูกผสมระหว่างต้นตัวเมียสายพันธุ์ English Sunshine และต้นตัวผู้สายพันธ์ดั้งเดิมของอเมริกา ฮอปส์ตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี 1974 แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน เพราะมีกลิ่นที่เรียกว่า “Wild American” แต่ตอนนี้เมื่อคราฟเบียร์ได้รับความนิยม กลิ่นแบบนี้จึงเป็นที่ต้องการมาก (บางคนเรียกว่า Citra’s Little Sister) ข้อมูลสายพันธุ์Alpha Acid: 9.4-12.4% (ที่ฟาร์มวัดได้ 17% มากกว่าที่ปลูกที่อเมริกาพอสมควร)Beta Acid:…

Read more